Urbenia - Peritaciones Judiciales

Atenció al client : 93.115.14.11
Peritacions Judicials
    
        

Necessita l'opinió d'un professional?         

Comptar amb l'assessorament d'un professional de la llei, especialment en el
sector, l'afavorirà enormement         

Un peritatge és un informe en el qual un expert contesta
a determinades preguntes o dóna la seva opinió professional sobre
qüestions plantejades pel jutge o les parts. Aquest dictamen
pretén ajudar a una persona que, per no tenir els
coneixements tècnics necessaris, no pot respondre
a aquestes preguntes per si mateixa.         

A Urbenia comptem amb taxadors que són perits judicials
per oferir-li el millor servei; sovint fonamental en el
moment d'afrontar casos de divorcis, herències
o problemes amb els inquilins.         

"Peritatges amb total professionalitat i garantia"         

Rebrà assessorament per part d'autèntics professionals
del peritatge, alhora experts en el sector immobiliari, per
poder oferir tota l'ajuda que necessiti.